home
Home      Oplossingen      Consultancy      Opleidingen      Portfolio      Contact     

Valid HTML 4.01 Transitional

Portfolio

ING-bank System Management Specialist Sr.
Als system management specialist bulk betaalkanalen actief met Functioneel Technisch Applicatiebeheer voor ING FTP Services en MA-CUG.
Voor de kanalen worden verschillende complexe projecten uitgevoerd waarin onder andere een actieve rol wordt vervuld als functioneel ontwerper, integrator, functioneel technisch applicatiebeheerder.

Daarnaast Functioneel Technisch Applicatiebeheerder Bulk Betaalkanalen.
Als beheerder bezig gehouden met:
- Incident analyse.
- Probleem analyse
- Uitvoeren impact analyse
- Inhoudelijke communicatie incidenten/problems/changes
- Ondersteuning uitvoering
- Voorbereiding, testen en invoering diverse wijzigingen
- Deelname aan verschillende kleinere projecten
Hierbij waren de volgende betaalkanalen van belang:
• FEX,
• Finstream,
• ING FTP Services
• BPC/ECA
• MaCUG

Gemeente Utrecht Functioneel/technisch applicatiebeheer Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Cognos Impromtu.
•Diverse rapportages, management informatie en controle query’s.
•Rapportages ter vervanging van bulk rapportages uit GWS4all. Lay-out van gemeente hierin toegepast.
•Mailing standaarden naar selecte groepen klanten.
Management informatie.
Werkvoorraden, voortgangsrapportages e.d. inzichtelijk te maken.
Controle query.
•Database integriteit controleren,
• Invoerfouten van gebruikers signaleren,
•Gegevens controle tussen verschillende omgevingen.
Cognos script.
Diverse rapportages, management informatie en controle query’s geautomatiseerd uit voeren en de resultaten op een gestructureerde manier opslaan of naar gebruikers groepen mailen.
Cronacle.
Vaak voorkomende handelingen binnen een applicatie geautomatiseerd uitvoeren door toetsaanslagen te simuleren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van PL/SQL en auto-it. Het geheel is een ‘real time event-driven jobscheduler’.
MS-Access.
Applicatie voor het registreren en bewaken van meldingen die via de helpdesk binnen komen. Deze applicatie is ontwikkeld in access-97.
Wigo4it.
Ondersteuning bij projecten binnen Wigo4it,
• Ontwikkeling van koppelingen tussen systemen.
•Koppeling ververschillende databases tbv klantbeeld applicatie.
•Geautomatiseerde controle op logbestanden.
PL/SQL.:
Verschillende correctie en invoer scripts ontwikkeld waarmee grote hoeveelheden gegevens kunnen worden ingevoerd. Brongegevens in veel gevallen met SQL/loader beschikbaar. 

Gemeente Almere Functioneelapplicatiebeheer Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Cognos Impromtu.
Diverse rapportages’s. Rapportages ter vervanging van bulk rapportages uit GWS4all. Lay-out van gemeente hierin toegepast.
MS-Access.
Applicatie voor het registreren en bewaken van meldingen.
Ondersteuning Functioneel Applicatie Beheer SoZaWe Gemeente Almere. Hiervoor heb ik de ontwikkeling en aanpassing verschillende beheertools uitgevoerd waarbij voornamelijk VBA functionaliteit binnen MS Access ontwikkeld is. Binnen MS Access is een maatwerk applicatie ontwikkeld welke voor spreekkamers de bezetting verdeeld over de beschikbare medewerkers. Bij het genereren van het bezettingsrooster wordt rekening gehouden met percentage fte, rooster indeling, vaste vrije dagen, vakantie planning.
 
Cleansight Maatwerk applicatie: Werkzaamheden uitgevoerd in MS-Access 2003.
Koppeling Davilex en reparaties registratie systeem.
Vastleggen uitgevoerde glasreparaties en aanmaken boekingsregels tbv boekhouding.
 
RoserConsys Maatwerk applicaties: Werkzaamheden uitgevoerd in Visual Basic 6.0 en 2005 .net.
Roser MTC-manager.
MTC-manager is een Multi-user Windows applicatie, geprogrammeerd in VisualBasic.net 2005, gebruikmakend van een SQL database.
Het is bedoeld als beheerprogramma voor materialen, gebruik- en verbruiksartikelen op projecten of voor reguliere onderhoudswerkzaamheden.
Roser grafics.
Grafics is een Windows applicatie ontwikkeld in visual Basic 6.0 in combinatie met ComponentOne.
De applicatie geeft inzicht over voortgang van lopende of afgesloten projecten.
Afhankelijk van de inrichting kan deze stand-alone worden ingezet of als module binnen de basis applicatie van RoserConsys.
 
Mastercleaners Maatwerk applicaties: Werkzaamheden uitgevoerd in MS-Access 2003.
Urenregistratie systeem.
Vastleggen gewerkte uren en doorbereken naar klanten.
Verschillende overzichtmogelijkheden tbv klanten, personeel en administratie
Alarm registratie systeem.
Vastleggen alarmmeldingen en doorberekenen naar klant.
Per klant kunnen er verschillende afspraken per filiaal of vestiging wat betreft tarieven gemaakt zijn.
Mogelijkheden voor meerdere overzichten voor klanten, personeel en administratie.
 
Seniorgids Met behulp van een speciale lesmethode geef ik privé cursussen aan particulieren.
• XP/Vista voor senioren. In de basis cursus worden de basis beginselen van pc gebruik uitgelegd. Vervolg cursussen gaan dieper in op bijvoorbeeld internet gebruik en e-mail.
• SimPC. Basiscursus gebruik simpc. De simPC is vooral bedoeld voor de veelgebruikte functies van computers en internet, zoals surfen, e-mail, bankieren, etc. Bij het ontwerp van de simPC is bewust een aantal functies uitgesloten, om de simPC makkelijk en veilig te kunnen maken. Hierdoor kunt u onderstaande niet doen met een simPC:
- Zelf programma’s installeren
- Grote bestanden downloaden en bewaren
- CD's of DVD's branden
- Complexe bewerkingen uitvoeren op foto's
- Video bewerken
 

  

Copyright©BeuzeSoftware. Op alle diensten en leveringen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. Laatst gecontroleerd op 24-01-2015